به لطف خدا و رشادت دلاورمردان سپاه و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی همیشه در صحنه دو حمله تروریستی با شهادت و مصدومی چند تن خاتمه یافت، اما سوالی که اکنون نیاز به بررسی فوری دارد این که چگونه آن همه مهمات جنگی و اسلحه ها وارد ساختمان مجلس شده است؟                                      

 ورود تروریست ها با لباس زنانه نیز با وجود بازرسی خواهران با چندین مسئول خواهر در ورودی مراجعات مردمی مجلس شورای اسلامی  و نیز در صورت ورود از این ورودی، چهره مرد در بازرسی خواهران هرچند با لباس زنانه کاملا هویداست و امکان عدم شناسایی و جازدن مرد به جای زن محال هست، جای سوال و بررسی فوری دارد.                                                                                                                                                                     آیا از داخل مجلس، هیچگونه همراهی در ورود اسلحه و ورود تروریست ها و تهیه نقشه ساختمان مجلس در شناسایی محل استقرار حفاظت و تعیین محل استقرار خود نشده است؟

 آیا پیامد زودهنگام و خوشحالی ترامپ از دولت اصلاحات نیست که در درگیری با ایران دچار عجله و اشتباه محاسباتی از ملت ایران شده و  به خیال باطل ایران را قابل دسترسی می بیند؟